Gå til innhold Gå til søk

305-01 Gang-/sykkelveg Putten-Klekken

Detaljregulering for bygging av gang- og sykkelveg mellom Putten og Klekken langs fv241 ble vedtatt 29.04.2011. Våren 2015 søkte COWI AS på vegne av Statens vegvesen om at detaljreguleringen endres i tråd med den faktiske utbygginga.

Det er fattet vedtak om mindre endring av planen:

  1. Mindre endring av 0605_305 detaljregulering for Fv241 Putten Klekken – Gang-/sykkelveg, vedtatt 29.04.2011 vedtas. Dette med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
  2. Endringen gjelder oppdatering av plankart iht. dagens situasjon etter ferdig utbygd gang- og sykkelveg. I tillegg er bestemmelsene oppdatert, slik at tekst som ikke lenger er aktuell etter at tiltaket er gjennomført er tatt ut.
  3. Ny plan ID er 0605_305-01.

Saken er behandlet som saksnr 161/15 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning. Saken er behandlet som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksdokumenter

  1. Delegert vedtak / varselbrev 24.04.2015
  2. Plankart
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. Rundskriv om klagerett

Kontaktpersoner
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
24.04.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk