Gå til innhold Gå til søk

ENDRING AV 0605_313-01 «BYPORTEN»

OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Bakgrunn for planendring er at i forbindelse med bygging av rundkjøring ved Byporten må det gjøres en grunnavståelse fra Storgaten 26. Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12 sak. 80/12. Ringerike kommune overdrar 620 m2 av sin grunn til Statens vegvesen. Rådmann vil forhandle med Statens vegvesen om vederlag, og økonomisk kompensasjon vil fremlegges politisk behandling. Det er ønske fra grunneier at området BFK-2 som er Haugli sin eiendom pluss kommunens del som benyttes til makeskifte, reguleres til bolig/forretning og kontor. Rundkjøringen må justeres noe for å tilpasses. Hele planen oppdateres til ny planlov og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605_313-01 BYPORTEN ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.12 sak 92/12

 

Følger reguleringen kan tenkes å få for området:

  • Parkområdet blir mindre
  • Rundkjøring flyttes noe
  • Nytt formål på Hauglis eiendom (BFK-2)

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 10.09.12

Vedlegg:

 

Plankart

Bestemmelser

Referat fra oppstartsmøte

Planbeskrivelse fra gammel plan

Rørledninger - oversiktskart

Saksframlegg

Saksprotokoll

Uttalelse til oppstart fra Statens vegvesen

Uttalelse til oppstart fra Fylkesmann

Uttalelse til oppstart fra Trygve Lie, Boligsameiet Skrivergården

Publisert
21.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk