Gå til innhold Gå til søk

Forslag til endring

OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN NR. 313 ”Byporten”

 

Hensikten med planarbeidet er å endre formål av eiendom 318/337 (park), 318/93 (forretning/kontor) og 318/92 (forretning/kontor). Det er primært ønskelig å endre til bolig/forretning/kontor, men planprosessen vil avgjøre endelig utfall. Det er også nødvendig å gjøre en liten justering av rundkjørings plassering. Bakgrunn for omregulering er makeskifte for å bygge rundkjøring i henhold til vedtak i formannskapet 08.05.12 sak 80/12

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringplan nr. 313 ”Byporten”,

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss  innen 04.06.12.

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler på telefon 32 11 74 66 eller epost ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Oversiktskart

Publisert
10.05.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk