Gå til innhold Gå til søk

Eikli - vedtak av reguleringsplan

Reguleringsplan nr. 323 "Eikli sør, næringsområde" er vedtatt. Klagefrist er satt til 3. mai.

Kommunestyret vedtok i møte 18.03.10, sak 25/10, reguleringsplan nr. 323, "Eikli Sør næringsområde". Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn:

se vedlagt kopi av saksfremlegg, samt innspill ved offentlig ettersyn og begrenset høring . Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

 


Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg

Innspill ved offentlig ettersyn

Innspill ved begrenset høring

Saksprotokol

Fristen for å påklage vedtaket er satt til 03.05.10.

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Publisert
08.04.2010
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk