Gå til innhold Gå til søk

Eikli sør næringsområde - offentlig ettersyn

Reguleringsplanen gjelder for næringsområdene på Eikli i Hønefoss og foreslått endring gjelder sør på området. Frist for å sende inn merknader er 14. september.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens bygningsmasse ved Maxbo, samt å tillate noe utendørs lagring. Dette innebærer endringer i bestemmelser og i formål i plankartet. Formål for «forretning/kontor/industri» foreslås utvida ut i et felt med LNF-formål.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.15, sak 56/15.

Følgende vedtak er fattet:

 1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
 2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 14 september.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

Vedlegg

 1. Varslingsbrev
 2. Vedtaksprotokoll
 3. Saksframlegg
 4. Oversiktskart
 5. Forslag til endra plankart, datert 08.06.15
 6. Utsnitt av forslag til endra plankart som viser området der endinger foreslås
 7. Forslag til endra bestemmelser, sist revidert 27.05.15
 8. Planbeskrivelse
 9. Oppsummerte og kommenterte innspill
 10. Geoteknisk rapport Løvlien Georåd AS, datert 23.09.14*
 11. Geoteknisk rapport Multiconsult, datert 08.10.12*
 12. ROS-analyse, datert 07.04.15*
 13. Referat fra møte med teknisk utbygging, RK, datert 21.02.14*
Publisert
03.07.2015
Sist endret
15.09.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk