Gå til innhold Gå til søk

Melding om fastsatt planprogram

MELDING OM FASTSATT PLANPROGRAM
- 330 SOKNEDALSVEIEN 5-27

Formannskapet behandla i møte 15.10.13 sak 138/13 . 

I henhold til forskrift for konsekvensutredninger § 6 ble følgende vedtak fattet: 

  1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 11.09.13, fastsettes.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 7 blir kopi av fastsatt program og saksframlegg for fastsetting sendt til de som har avgitt høringsuttalelse til forslag til program. Sistnevnte får også tilsendt kopi av saksframlegg.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 

Følgende er videre prosess:

Det er igangsatt arbeid med planforslag som skal behandles i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Etter behandlinga vil det bli ny høring der det vil bli anledning til å komme med innspill til planforslaget som er politisk behandla. Deretter skal innkomne innspill behandles og planforslaget eventuelt endres, før det skal behandles politisk igjen. Denne siste behandlinga vil være det endelige vedtaket av planen, så framt det ikke har kommet fram forhold som gjør at planen er endra så mye at den bør behandles av politikerne en ekstra gang før endelig vedtak.

 

Saksdokumenter
Fastsatt planprogram
Saksframlegg
Saksprotokoll fra behandling i formannskapet
Oppsummering av innkomne innspill ved oppstart, inkludert rådmannens kommentarer, datert 17.09.13

Her finner du saksdokumenter fra oppstart av planarbeidet. Her finner du dokumenter fra den politiske behandlinga.Publisert
31.10.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk