Gå til innhold Gå til søk

Hønengata Vedtak av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 varsles vedtak av detaljregulering nr. 335 ”RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG – HOVKRYSSET” Klagefrist er etter forvaltningslovens § 29 satt til 31.05.2012

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i møte 26.04.2012, saksnr. 56/12 detaljregulering nr. 0605_335 «Rv 35 Hønengaten Jernbaneundergang – Hovkrysset» med tilhørende bestemmelser.

For innsyn i saksdokumentene følg linkene under.Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 31.05.2012.

 

ill

Saksprotokoll

Saksframlegg

Plankart 335 Hønengata

Reguleringsbestemmelser 335 Hønengata

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Sammendrag av høringsuttalelser

Rådmannens vurdering av venstresvingefelt

Trafikkanalyser

Brev fra SVV dat 29.10.10

Notat fra SVV dat 07.12.10

Illustrasjon av venstresvingefelt

 Brev fra SVV dat 30.01.12

 Notat fra Rådmannen dat 30.03.12 

 

 

 

 

Saksbehandler: Lars Lindstøl

telefon: 32 11 74 72

Publisert
05.05.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk