Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2011 sak 145/2011 detaljreguleringsplan nr. 0605_339 “Veienmarka Busslomme” Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Detaljreguleringsplanen legger til rette for busslommer på begge sider av fylkesveien og tilrettelagt krysningspunkt mellom disse. Planen antas å bedre trafikksikkerheten for skolebarn og andre som benytter buss til området.

Det skal samtidig etableres sykkelparkering i tilknytning til busslommene.

Vedtatt plan i målestokk 1:1000 med bestemmelser og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1.etasje. Se også linker under for utfyllende informasjon om saken. 

Fristen for å påklage vedtaket er satt til 26.12.2011

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.ff

Oversiktskart

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Publisert
03.12.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk