Vedtak - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

VARSEL OM VEDTAK AV REGULERINGSPLAN "THOENGATA SØR, HAUGSBYGD"

Kommunestyret vedtok i møte 28.04.11 sak 51/11, reguleringsplan nr. 0605_340 ”Thoengata sør, Haugsbygd”.

Vedtak i kommunestyret:
Reguleringsplan nr. 340 ”Thoengata sør Haugsbygd” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-12.

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn:
se vedlagt kopi av saksframlegg og saksprotokoll. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Plankart

Bestemmelser

Saksframlegg

Saksprotokoll


For nærmere informasjon, ta kontakt med saksbehandler Hanne Marit Mikalsen på telefon 32 11 74 60

Fristen for å på klage vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til
30.05.11 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). 

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.  

Publisert
06.05.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk