Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan "343 FOLLUM"

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan ”343 FOLLUM” ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet 17.06.2010, sak 112/10.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å lage en plan som sikrer forutsigbarhet og muliggjør en fornuftig langsiktig utvikling av industriområdene.

Påtenkte reguleringsformål er industri og næring, men deler av området omgjøres til grøntområder for å sikre buffersoner mot eksisterende bebyggelse. Planen innebærer ingen større endringer av områdene som i kommuneplanen er avsatt til industri og næring, men presiserer i noen grad bruken av ulike områder innen planen.

Plankart med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Sentrale dokumenter kan også finnes ved å følge linkene under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 10.september 2010

Saksframlegg

Saksprotokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Planprogram

Oversiktskart

Publisert
02.07.2010
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk