Gå til innhold Gå til søk

Områdereguleringsplan 343 FOLLUM vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 31.03.2011 sak 37/2011 områdereguleringsplan nr. 0605_343 “Norske Skog – Follum”

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet 

 planavgrensning

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, samt planbeskrivelse og andre saksdokumenter, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: se vedlagt kopi av saksframlegg, saksprotokoll og sammendrag av høringsuttalelser i planbeskrivelsen. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

 

Oversiktskart

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av merknader med kommentarer 

Informasjonsfolder om Storulykkeforskriften

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med saksbehandler

Lars Lindstøl på tlf: 32 11 74 72

 

Fristen for å påklage vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 1.mai 2011

 

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett

Publisert
05.04.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk