Gå til innhold Gå til søk

Forslag til endring

Oppstart av plan og endret planprogram ved Norske Skog Follum. Frister for å komme med innspill er satt til henholdsvis 08.01.10 og 19.12.09.

 1. Hovedkomiteen for miljø-og arealforvaltning vedtok i møte den 16.11.09 sak 112/09 å melde oppstart av reguleringsplan nr 343 ”Follum”.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved oppstart av arbeidet med reguleringsplan nr. 343 ”Follum”.

 

De tidligere reguleringplanene nr 337 ”Follum – Bio-oljeanlegg” og nr 338 ”Follum – Energisentral”, som ble oppstartsmeldt 15.12.08, blir nå erstattet av nr 343 ”Follum”, som da også strekker seg ut over et større område.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

2. Hovedkomiteen for miljø-og arealforvaltning vedtok i møte den 16.11.09 sak 112/09 å legge det endrede planprogrammet ut på offentlig ettersyn og høring i to uker.

Hovedgrunn til planendring: Krav om konsekvensutredning/undersøkelse i forbindelse med registrering av kulturminner.

Dokumenter i saken finnes her: saksfremlegg og saksprotokoll.

Fristen for å komme med innspill til oppstart av reguleringsplan 343 settes til 08.01.10.
Fristen for å komme med innspill til det endrede planprogrammet settes til 19.12.09.

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Serviceboks 24, 3504 Hønefoss.

Publisert
04.12.2009
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk