Gå til innhold Gå til søk

344 Kilemoen sanduttak

Områderegulering for Kilemoen sanduttak sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling. Fristen for å gi høringsuttalelse er 4. mai.

Planforslaget
Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å sikre sand- og steinressurser, gi rammer for drift av uttaket, ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  Foreslåtte reguleringsformål er råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm.  Se saksdokumenter nederst på sida.


Merknader til planforslaget
Merknader til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 04.05.2015.

Lovhenvisninger og vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_344 områderegulering for Kilemoen sanduttak ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015, sak 22/15.

Kontaktperson
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80.
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Saksdokumenter
Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget.
For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se planbeskrivelsen kapittel 5.

1. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling i HMA 09.03.2015

2. Saksframlegg til 1. gangsbehandling i HMA 09.03.2015

3. Forslag til plankart, merka offentlig ettersyn

4. Forslag til reguleringsbestemmelser, merka offentlig ettersyn

5. Planbeskrivelse

6. Planprogram fastsatt 31.10.2011

Publisert
10.03.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk