344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - vedtatt plan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - vedtatt plan

Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17, 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Planforslaget
Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å sikre sand- og steinressurser, gi rammer for drift av uttaket, ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  Foreslåtte reguleringsformål er råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm.  Se saksdokumenter nederst på sida.

Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet:

Saksdokumenter

1. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling i HMA  06.02.17

2. Saksprotokoll til 2. gangsbehandling i FS 28.03.17

3. Saksprotokoll til 2. gangsbehandling i KS 06.04.17

4. Saksframlegg 2. gangsbehandling

5. Plankart

6. Reguleringsbestemmelser

7. Revidert planbeskrivelse

8. Fastsatt planprogram

Kontaktperson
Mari S. Sandsund, saksbehandler ved areal- og byplankontoret. 

Publisert
21.04.2017
Sist endret
23.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk