Gå til innhold Gå til søk

Fastsatt planprogram

Plan - og utredningprogram for områderegulering for "Kilemoen Midtre" er nå vedtatt.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fastsatt planprogram for områderegulering 0605_344, ”Kilemoen, midtre”.

Formålet med planarbeidet er å sikre sand – og steinressurser, som i kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig masseuttak, for framtida.

Forholdet til idretten og friluftslivet er en hovedutfordring i planarbeidet. Som følge av innspill ved det offentlige ettersynet, er det i det reviderte plan – og utredningsarbeidet lagt større vekt på medvirkning fra idretten og friluftslivet i det fastsatte planprogrammet.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1.etasje, men du finner også dokumentene her:

Publisert
05.11.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk