Gå til innhold Gå til søk

Oppstart av reguleringsplan for del av gnr.27/3 i Åsa.

Det varsles herved at COWI setter i gang arbeid med privat forslag til detaljreguleringsplan for deler av Gnr.27/3 i Ringerike kommune, jmf. plan og bygningsloven § 12-3 og §12-8 annet ledd.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 3 boligtomter. Planen regulerer området avsatt til fremtidig bolig i kommuneplanens arealdel.

For å lese oppstartsmeldingen som beskriver tiltaket og planlagte utredninger, klikk her.

For kart av plassering og avgrensning, klikk her.

 

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for

planarbeidet sendes skriftlig innen 19.05.2010 til:

COWI AS v/Heidi Johannessen

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss,

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Heidi Johannessen på tlf. 452 45 539, eller epost

heij@cowi.no

 

Publisert
19.04.2010
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk