Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 346 Tjyruhjellen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan nr. 0605_346 ”TJYRUHJELLEN” ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.04.2011, sak 54/2011

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for utskilling av tre tomter, for oppføring av tre eneboliger.

Påtenkte reguleringsformål er frittliggende småhusbebyggelse, lekeplass, felles adkomst og friluftsformål.

Planen er ventet å gi mulighet for oppføring av tre eneboliger i et område sentralt i Åsa. Detaljreguleringsforslaget er i tråd med kommuneplanen der planområdet er avsatt til fremtidig boligområde. Boligene vil knytte seg til eksisterende kommunalt renseanlegg og privat vannverk.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Saksdokumentene finner du ved å klikke på de blå linkene nederst på siden.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 13.06.2011.

tjyruhjellen

 Saksdokumenter:

Oversiktskart

Varslingsbrev

Saksframlegg og protokoll fra 1.gangsbehandling i planutvalget
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning dato 11.04.2011, sak 54/2011

Plankart ”0605_Tjyruhjellen”
Forslag fra Cowi, datert 24.03.2011, målestokk 1:500 (A3).

Reguleringsbestemmelser
Forslag fra Cowi, datert 24.04.2010.

Planbeskrivelse fra Cowi, datert 24.12.2010.

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsundersøkelse, datert 03.12.2010.

Referat årsmøte i Tjyruhjellen vannverk, datert 21.06.2010.

Publisert
15.04.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk