Gå til innhold Gå til søk

Fastsetting av planprogram

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av området. Det legges opp til en høyere utnyttelse av området, og det skal vurderes hva slags type næring og handel som kan være aktuelt på Hvervenmoen.

HvervenmoenHFS

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 07.03.11 oppstart av område- og detaljregulering for Hvervenmoen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Dette vedtaket var i tråd med prinsippsak 150/10 i formannskapet 26.10.10. Planprogrammet var på offentlig ettersyn i perioden 19.03.11 – 06.05.11. Det kom inn totalt 14 merknader, inkludert en innsigelse fra Jernbaneverket, datert 04.05.11. Jernbaneverket trakk innsigelsen i brev datert 29.08.11. Fylkesmannen krevde at planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) før fastsetting. Planprogrammet er nå revidert med grunnlag i høringsuttalelsene, samt uttalelse fra MD.

 

 

  • Rådmannen anser at planprogrammet er tilstrekkelig gjennomarbeida, og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes som grunnlag for det videre planarbeidet.
  • Rådmannen foreslår at det utføres en overordna handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Denne analysen vil ikke være en del av planarbeidet for Hvervenmoen, men konklusjonene fra analysen vil få betydning for dette planarbeidet. Før planen kan 1.gangsbehandles skal resultat fra handels - og byutviklingsanalysen være gjennomgått
  • Rådmann anbefaler at området ved Skeidar/Esso/Gjestegården tas ut av planavgrensningen for områdereguleringen

 

Har du spørsmål kontakt saksbehandler på tlf 32117466 eller epost ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Publisert
19.01.2012
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk