Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Kommunestyret vedtok 28.08.2014 sak 108/14 områderegulering for Hvervenmoen. Planvedtaket kunngjøres herved iht. til plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist er 29.09.2014.

Planen omfatter det området som er vist på plankartet.

Klage
Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.  

 For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Saksdokumenter
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget, Storgata 13, 1.etasje, Hønefoss.

 1. Saksprotokoll sluttbehandling i kommunestyret 28.08.2014
 2. Saksframlegg til sluttbehandling i kommunestyret
 3. Plankart
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 06.03.2014
 6. Notat til kommunestyret fra rådmannen, datert 26.08.2014. 
 7. Diverse brev fra HOS eiendom i perioden juni-august 2014.
 8. Brev fra AKA 27.08.2014.
 9. Sammendrag av innkomne merknader etter høring med rådmannens kommentarer
 10. Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn våren 2014.
 11. Korrespondanse med Jernbaneverket
 12. Notat med beskrivelse av endringer etter offentlig ettersyn og illustrasjonsplaner, datert 11.07.2014
 13. Saksframlegg 1. gangsbehandling
 14. Saksprotokoll 1. gangsbehandling
Publisert
02.09.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk