Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

OFFENTLIG ETTERSYN AV OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605_ 347-Hvervenmoen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.13 sak 108/13 og Formannskapet 15.10.13 sak 134/13.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Hvervenmoen, herunder en høyere utnyttelse av området. AKA ønsker å kunne legge til rette for handel med plasskrevende varer og møbler, brune – og hvitevarer. Det er i dag regulert til kontor og industri. Kunngjøringen i Ringerikes blad var 19.03.11 med varsel om oppstart. Bestemmelsene til planen setter begrensninger til at det innenfor området ikke tillates bygd handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA. Det vil si at det ikke kan etableres små forretninger som vil kunne konkurrere med sentrum. 

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 05.05.14

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader.

Link til saken i Formannskapet 15.10.13 134/13

Saksframlegg

Oversiktskart

Plankart datert 03.03.14

Bestemmelser revidert 03.03.14

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Gjeldende plan

Gjeldende bestemmelser

Handels og byutviklingsanalyse

E16 Skaret -Hønefoss, diverse dokumenter

Ringeriksbanen, diverse dokumenter

 

Saksbehandler er Ole Einar Gulbrandsen,

e-post:  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Publisert
25.02.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk