Gå til innhold Gå til søk

Reguleringsplan nr.349 "LOESKOLLEN BOLIGPROSJEKT"

I henhold til plan og bygningsloven §12-10 legges reguleringsplan 0605_349" LOESKOLLEN BOLIGPROSJEKT" ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling.Frist for merknader til planforslaget er 24.10.2011

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 05.09.2011 sak105/11 å legge planforslag for detaljreguleringsplan nr. 0605_349 "LOESKOLLEN BOLIGPROSJEKT" ut på offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget tar sikte på å etablere inntil 30 leiligheter i form av to bygninger forbundet med parkeringskjeller. Intensjonen er å tilby universelt utformede leiligheter av høy kvalitet med sentral plassering i Haugsbygd.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Saksdokumentene finner du ved å klikke på de blå linkene nederst på siden.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 24.10.2011.

Oversiktskart

Saksframlegg

Saksprotokoll

Plankart "0605_349 "Loeskollen Boligprosjekt" merket 1.gangs behandling

Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Trafikkutredning

Støyvurdering

Sammendrag av innspill og uttalelser

Merknader fra nabogruppe

Forslagstillers svar merknader nabogruppe

Rådmannens kommentar til merknader nabogruppe

Oversiktskart tjenester

Fysisk modell av prosjektet vil være tilgjengelig på servicetorget storgata 13 i høringsperioden.

Publisert
10.09.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk