Gå til innhold Gå til søk

KUNNGJØRING AV VEDTAK AV REGULERINGSPLAN

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljregulering nr. 349 ”Loeskollen Boligprosjekt”

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i møte 28.06.2012, saksnr. 92/12 detaljregulering nr. 0605_349 ”Loeskollen Boligprosjekt” med tilhørende bestemmelser.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Alle saksdokumenter legges også ut på kommunens hjemmesider. Se www.ringerike.kommune.no.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 03.08.2012.

bilde

Dokumenter i saken

Saksprotokoll

Saksframlegg

Oversiktskart

Plankart Loeskollen Boligprosjekt merket 2.gangs behandling

Reguleringsbestemmelser merket 2.gangs behandling

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Trafikkutredning

Støyvurdering

Kartlegging av biologisk mangfold

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer

Vurdering av kulturminneverdi

Innsigelse fremmet av Fylkesmannen i Buskerud, datert20.10.11

Bekreftelse på at innsigelse trekkes fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.03.12

Publisert
09.07.2012
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk