Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12 kunngjøres vedtak om detaljregulering for RV7 Veme-Skotland.

Kommunestyret vedtok i møte 29.11.12 sak 133/12 0605_353 detaljregulering for RV7 Veme – Skotland, midtmarkering.

Vedtatte plankart i målestokk 1:1000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1.etasje. Se også kommunens internettside: www.ringerike.kommune.no.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

 Fristen for å klage på vedtaket er satt til 07.01.13

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Plankart 4

Plankart 5

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse

 

Publisert
15.12.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk