Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Statens vegvesen har starta opp et arbeid for å tilrettelegge for midtmarkeringsfelt på strekninga Rv. 7 Veme - avkjøring Skotland. Frist for å komme med innspill til planforslaget er 16. juli.

Planavgrensning og formålet med planen

Forslag til avgrensning av planen vises på første side i planbeskrivelsen.

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i prosjektet er å sikre best mulige forhold for nærmiljø, kulturmiljø og naturressurser.

Utbedringa av Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg og planen strekker seg over 3070 m. Det er ikke foreslått fysisk midtdeler i denne planen, kun en breddeutvidelse av veien på 3 meter for å tilrettelegge for en ekstra bred gulstripe, en såkalt midtmarkering, samt at det avsettes 1 meter til vegskulder på begge sider. Hvilken side av riksvegen som utvides er vurdert i forhold til sideterrengets topografi, grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig.

 

Informasjon og medvirkning

Statens vegvesen har i samråd med Ringerike kommune, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan nr. 0605_353 for "Rv. 7 Veme - Skotland, midtmarkering" ut til offentlig ettersyn.

13. juni vil det bli avholdt en åpen kontordag i tidsrommet 13.00 - 15.30 i forbindelse med det offentlige ettersynet. Den åpne kontordagen vil bli avholdt i Servicetorgets lokaler, Storgata 13.

 

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 16. juli.

 

Merknader sendes til:

Statens vegvesen Region sør

v/ Silje Island

Postboks 723

4808 Arendal

 

e - post: firmapost-sor@vegvesen.no

 

Spørsmål kan rettes til:

Statens vegvesen v/ Silje Island, tlf. 815 48 000 eller  e - post silje.island@vegvesen.no

Saksbehandler hos Ringerike kommune er Heidrun Flognfeldt Andreassen,

tlf: 32 11 74 00

 

Relevante saksdokumenter :

Plankart del 1

Plankart del 2

Plankart del 3

Plankart del 4

Plankart del 5

Reguleringsbestemmelser

ROS - analyse

 

Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Hønefoss, Storgata 13.

Publisert
02.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk