Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Rv 7 med midtmarkeringsfelt på strekningen Veme nord – avkjøring Skotland. Frist for innspill er 10. januar.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 – 8  varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Rv 7 med midtmarkeringsfelt på strekningen Veme nord – avkjøring Skotland  i Ringerike kommune. ID nr. 0605_353.

Planen skal behandles etter § 3-7, dvs. at Statens vegvesen selv legger planen ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å utvide Rv 7 til vegbredde 10 meter for å gjøre plass til 1,0 meter midtmarkeringsfelt mellom kjørefeltene. Planområdet er i dag uregulert.


Planområdet er grovt skissert på kartet

10.01.2011 er frist for innsending av merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Merknader sendes til Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal
eller på e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statens vegvesen, Region sør ved Tom Erik Koppergård, tlf.  32 21 43 71, e- post: tom.koppergaard@vegvesen.no

Publisert
07.12.2010
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk