354 Ringerike vannverk Kilemoen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

354 Ringerike vannverk Kilemoen

Forslag til Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen ble behandlet i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017, og i formannskapet 24.10.2017.

Saksdokumenter
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

1. Oversiktskart

2. Saksframlegg 1. gangsbehandling

3. Saksprotokoll 1. gangsbehandling

4. Forslag til plankart

5. Forslag til reguleringsbestemmelser

6. Planbeskrivelse, med vedlegg:

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk, datert 11.03.2016

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 07.09.2015

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del 22.05.2017

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak

 

Saksbehandler:
Guro Li
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.li@ringerike.kommune.no

 

 

 

 

Publisert
23.10.2017
Sist endret
27.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk