Gå til innhold Gå til søk

355 Fegrihøgda - vedatt reguleringsplan

Detaljregulering for Fegrihøgda ble vedtatt i kommunestyret 27.11.2014 sak 14/301. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist er 09.01.2015.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet nedenfor. Oversiktkart over området finner du her.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager merkes 14/301 og sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post: Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett. 

Saksdokumenter
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk 1:1000 og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget, Storgata 13, 1.etasje, Hønefoss.

 1. Plankart
 2. Bestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Saksprotokoll, kommunestyrets vedtak
 5. Saksframlegg, sluttbehandling
 6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget
 7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget
 8. Høringsuttalelser
  1. Buskerud fylkeskommune 10.06.14
  2. NVE 10.06.14
  3. Statens vegvesen 06.06.14
  4. Ringeriks-kraft 23.05.14
  5. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14
  6. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14
  7. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14
  8. Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14
  9. Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
04.12.2014
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk