Gå til innhold Gå til søk

Vedtatt reguleringsplan for Tanberglia boligområde

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2014 sak nr. 90/14 detaljregulering for Tanberglia boligområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med detaljreguleringa er å tilrettelegge for utbygging av ca.100 nye boliger i planområdet, samt vei, gangvei og muligheter for å etablere en barnehage.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.

Fristen for å klage på vedtaket er satt til 30.08.2014.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Saksframlegg

Saksprotokoll

Oppsummering av merknader

Publisert
30.06.2014
Sist endret
26.08.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk