Vedtak - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

MELDING OM VEDTAK AV DETALJREGULERING 0506_357 "HVERVENKASTET PENDLERPARKERING"

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i møte 13.12.2012 detaljregulering nr. 357 ”Hvervenkastet pendlerparkering”

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljregulering nr. 357 ”Hvervenkastet pendlerparkering”

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i møte 13.12.2012, saksnr. 145/12 detaljreguleringen med tilhørende bestemmelser.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Dokumentene er også tilgjengelig via linkene under.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 04.02.2013.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

bilde

 

Saksprotokoll

saksframlegg

plankart

reguleringsbestemmelser

planbeskrivelse

illustrasjonsplan

notat vedr. drift

Publisert
14.01.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk