Gå til innhold Gå til søk

Hvervenkastet pendlerparkering Offentlig ettersyn av reguleringsplan

Det er et stort behov for parkeringsplasser for pendlere som ønsker å benytte buss for å jobbe i Osloområdet. Behovet er økende og er i ferd med å sprenge kapasiteten på eksisterende parkeringsplasser.

Med bakgrunn i dette fremmer Statens Vegvesen forslag om detaljreguleringsplan av pendlerparkering på Hvervenkastet.

 

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

oversiktsbilde

Forslaget til pendlerparkering benytter et område som i kommuneplanen og i reguleringsplan er regulert til friområde. Deler av området er i dag benyttet til pendlerparkering og det er rådmannens inntrykk at området ikke benyttes til lek i særlig grad og at det derfor er fornuftig å omdisponere deler av området.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering nr. 357 ”Hvervenkastet pendlerparkering” ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.12, sak 25/12. 

For innsyn i dokumentene i saken, vennligst følg lenkene på bunnen av siden.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 26.03.12.

Saksframlegg

Saksprotokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Reg.pl. nr 107 Kart (Gjeldende planer)

Reg.pl. nr 107 Bestemmelser(Gjeldende planer)

Reg.pl. nr 113-01 Kart (Gjeldende planer)

Publisert
11.02.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk