Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan, Hvervenkastet

Statens Vegvesen har varslet oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av eksisterende pendlerparkering på Hvervenkastet

I henhold til Plan- og bygningslovens paragraf 12 - 8 varsler Statens Vegvesen oppstart av reguleringsplanarbeid for pendlerparkeringsplassen ved Ringerike Sykehus, mellom Arnegårdsveien og Fv. 35 Osloveien. Formålet med reguleringen er å utvide eksisterende parkeringsplass for pendlere.

Reguleringsarbeidet tar sikte på å fremme en detaljregeuleringsplan for området vist på kartutsnittet under. Innenfor planområdet, som i dag er regulert til grøntområde, skal det legges til rette for en utvidelse av eksisterende pendlerparkering samt opparbeiding av lekeareal.

oversiktskart

Reguleringsplanen er forankret i kollektivplan for E16 og i handlingsprogrammet for 2010 - 2013. Ny reguleringsplan vil erstatte eventuelle eldre reguleringsplaner som overlappes.

Merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes innen 18.04.11 til

Statens Vegvesen
Region sør
Pb 723 Stoa
4808 Arendal

Publisert
04.04.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk