Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av nye boliger på eiendommene ved Gamle Follum skole.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som uteoppholdsareal/lekeplass, adkomst, parkering og garasjeanlegg. I tillegg reguleres det gang- og sykkelveg fra krysningspunkt ved fylkesvegen fram til planområdet.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 22.08.12.

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 11.06.12 sak 82/12 at forslag til detaljregulering for Gamle Follum skole sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Forslagstiller for planen er LFL Bygg AS, og utførende konsulent er Faveo prosjektledelse.

Planen og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1. etasje.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Saksdokumenter:
Saksframlegg 1. gangsbehandling
Saksprotokoll 1. gangsbehandling
Plankart 
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Situasjonsplan
Støyvurdering

Saksbehandler:
Guro Skinnes
Telefon: 32 11 75 82
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
20.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk