Gå til innhold Gå til søk

Vedtatt detaljregulering

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.12 sak 147/12 0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.  

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, samt planbeskrivelse, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: se vedlagt kopi av saksframlegg, saksprotokoll samt kapittel 6 i planbeskrivelsen. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

For nærmere informasjon ta kontakt med saksbehandler Guro Skinnes på tlf: 32 11 75 82.  

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 02.02.13.

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Saksdokumenter:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

Saksprotokoll

Publisert
20.12.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk