Gå til innhold Gå til søk

360 Tosseviksetra – vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 25.02.2016 sak 34/16 følgende plan: 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra. Planen legger til rette for 75 nye tomter, og totalt vil det kunne bli 210 hytter i planområdet. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet.

Klagerett
Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

For informasjon om klagerett, klikk her.

For informasjon om erstatning og innløsning, klikk her.

Saksdokumenter
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksprotokoll

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Ny adkomstveg og tomtejustering, situasjonskart

Ny adkomstveg, tilbakemelding fra berørte

Ny tuntomt, søknad og tilbakemelding fra berørte

Høringsuttalelser:

Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser

Kommunens forurensningsmyndighet

Elida og Kåre Engen

Morten Fornes

Fylkesmannen i Buskerud

Statens vegvesen

Brev fra Statens vegvesen, godkjenning av rekkefølgebestemmelse 

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
01.03.2016
Sist endret
31.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk