Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Reguleringsplan 0605-362 ”Setertjern” legger til rette for 43 nye hyttetomter. Hytteområdet ligger på Vikerfjell, i nærheten av skitrekket på Ringerud. Tomtene utgjør et helt nytt område for fritidsbebyggelse, men planforslaget er i tråd med Kommunedelpla

Planområdet er vist på kartutsnittet vist under.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605-362 ”Setertjern” ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.05.12, sak 68/12.

Planen i målestokk 1:3000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.ringerike.kommune.no.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 9. juli.

Saksdokumenter:
Planforslag
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg 1.gangsbehandling
Saksprotokoll 1.gangsbehandling

Saksbehandler:
Hanne Marit Mikalsen
Telefon: 32 11 74 60

Publisert
29.05.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk