Gå til innhold Gå til søk

Varsel om offentlig ettersyn av områderegulering for Eggemoen aviation & technology park

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_367 områderegulering for EGGEMOEN AVIATION & TECHNOLOGY PARK ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i formannskapet 18.11.2014, sak 190/14.

Åpent informasjonsmøte 8. januar 2015
I forbindelse med planarbeidet inviteres det til et åpent informasjonsmøte 8. januar 2015 kl. 15. Møtet holdes hos Tronrud Engeneering på Eggemoen. Representanter fra Ola Tronrud AS og kommunen vil være til stede og orientere om planene og svare på spørsmål.

Om planforslaget
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en næringspark rundt Eggemoen flyplass, tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte kunnskaps og produksjonsbedrifter.  Foreslåtte reguleringsformål er m.a. lufthavn, kontor, industri, lager, flyplassrelatert virksomhet bevertning og overnatting. Reguleringen ventes å få store følger for muligheten for utøvelse av friluftsliv i området og vil også ha konsekvenser for bevaring av biologisk mangfold.

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post tilpostmottak@ringerike.kommune.no  innen 20.01.2015.

Dokumenter

 

Vedtaksprotokoll

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014.

Eggemoen – felles planbeskrivelse, datert 16.10.2014.

Fastsatt planprogram, 21.08.2012.*

Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune, 02.07.2012.*

Flyfotomontasje Eggemoen Aviation & Technology Park*

Prinsippsnitt taxebane*

Temautredninger: Naturmangfold, idrett og friluftsliv, infrastruktur. Oktober 2012*

Notat naturmiljø 05.07.2013*

Notat transport 05.06.2013*

Støyutredning 26.03.2014*

Rapport støysoner etter T1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, 03.03.2014*

Lokal luftforurensning Eggemoen flyplass og næringspark, mars 2014*

Notat framtidig vannforsyning Eggemoen 24.10.2014*

Temakart idrett og friluftsliv*

Temakart naturmangfold og kulturminner*

Temakart samferdsel og infrastruktur*

Publisert
29.11.2014
Sist endret
07.02.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk