Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område med 3 nye eneboliger.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges detaljregulering for Ullerålsgate 9 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedkomiteen for Miljø og Areal 08.10.12, sak 120/12.

Plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, finner du link til nedenfor. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Merknader til detaljregulering for Ullerålsgate 9 kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 29.11.12

Plankart

Planbeskrivelse 

Bestemmelser

Publisert
20.10.2012
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk