Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 25.04.13 sak 47/13 0605_368 Detaljregulering for Ullerålsgate 9.  

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plankart i målestokk 1:500, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1.etasje.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.

 

Fristen for å klage på vedtaket er satt til 07.06.2013.

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Publisert
11.05.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk