Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605_369 «Hofsfossveien 3» ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.13, sak 7/13.

Planområdet omfatter det området som er vist på plankartet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse. Påtenkte reguleringsformål er i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt 31.08.07, avsatt som boligformål.

Planen i målestokk 1:500 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 11.03.2013

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg.

Vedlegg:

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Publisert
19.02.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk