Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det er tidligere meldt oppstart av regulering for å tilrettelegge for lavblokker i Hofsfossveien 3 og 5. Planavgrensninga er nå utvida, og det meldes derfor ny oppstart. Ny frist for merknader er 28. juni.

Eiendommene er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, og alle 3 eiendommene er i dag bebygd med eneboliger. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en lavblokk med til sammen ca. 14 boenheter i Hofsfossveien 3 og 5. Dette forutsetter riving av to eksisterende eneboliger.

 

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

 

Atkomst til planområdet er tenkt fra Hofsfossveien via regulert felles avkjørsel. Felles avkjørsel fra Hofsfossveien er regulert i tilgrensende reguleringsplan for Soknedalsveien 10 - 12. Hofsfossveien 1 har i dag atkomst fra Soknedalsveien, og planen skal legge til rette for fremtidig atkomst til denne eiendommen fra Hofsfossveien via Hofsfossveien 3.

 

Tiltakshaver for prosjektet er Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS. v/ Ingrid Solberg, tlf: 32 12 40 07.

Dersom det er sendt innspill ved den opprinnelige oppstartsvarslinga og dette innspillet fortsatt gjelder, er det ikke nødvendig å sende nytt innspill. Innspillene ved første varsling vil bli kommentert og tatt med i det videre arbeidet.

 

Eventuelle merknader sendes til:

LINK arkitektur AS v/ Oddveig Foss

Elveveien 81

1366 Lysaker

Frist for innspill er 28. juni.

 

Lovhenvisninger og plantype

Oppstart av detaljregulering nr. 0605_369 "Hofsfossveien 1, 3 og 5" kunngjøres i henhold til plan - og bygningsloven § 12-8.

Publisert
07.06.2012
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk