Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for industriretta næring på deler av Oddvar Røysi sin eiendom på Eggemoen.

Området ligger sør for flystripa mot Nærstadmarka, og forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 28.08.12.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Formannskapet vedtok i møte 26.06.12, sak 144/12 oppstart av områdereguleringa, samt å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.  

Oppstart av 0605_375 Områderegulering for næring/industri på Eggemoen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Saksdokumenter er lagt ut på servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1. etasje.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Saksdokumenter:
Saksframlegg
Saksprotokoll
Forslag til planprogram
Referat fra oppstartsmøte

Saksbehandler:
Guro Skinnes
Telefon: 32 11 75 82
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
29.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk