377 detaljregulering for Vikersetra – offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

377 detaljregulering for Vikersetra – offentlig ettersyn av reguleringsplan

Detaljregulering for Vikersetra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalg for miljø – og arealforvaltning 03.04.2017, sak 23/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse, som er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Det er foreslått 12 nye hyttetomter i området ved Vikersetra i tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse. Foreslåtte reguleringsformål er fritidsbebyggelse, vannforsyning, renseområde, veg og friluftsområde.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 22. mai 2017.  

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

1.   Oversiktskart

2.   Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

3.   Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

4.   Forslag til plankart

5.   Forslag til reguleringsbestemmelser

6.   Forslag til planbeskrivelse

7.   Illustrasjoner/snitt

8. Vedlegg

Publisert
07.04.2017
Sist endret
01.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk