Høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse/boligbebyggelse i nærhet til Berg gård i Haugsbygd.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605_378 Nerbytunet ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.13, sak 80/13.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for boligutvikling.  Påtenkte reguleringsformål er boligformål.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 31.08.13

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader.

Vedlegg:

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Publisert
22.06.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk