Gå til innhold Gå til søk

378 Nerbytunet Vedtatt detaljregulering

Kommunestyret vedtok 10.12.2015, sak 149/15 "0605_378 detaljregulering for NERBYTUNET." Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Planen legger til rette for bygging av 26 boenheter og sikrer fremføring av gangvei langs fylkesveg mot Bånntjernveien.

plankart

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

 

Vedtaksprotokoll

Saksframlegg

  Vedlegg til saken:

1. Oversiktskart

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling

4. Planbeskrivelse

5. Naturmiljønotat

6. Sammendrag av høringsuttalelser og innsigelser 

7. Brev fra Statens vegvesen Innsigelse datert 29.08.13

 

Høringsuttalelser offentlig ettersyn

8. Fylkesmannen i Buskerud datert 02.09.13

9. Buskerud  Fylkeskommune, brev datert 30.08.2013

10. Veilaget Bånntjernveien og veien Nedre Berg-Nordhagen, brev datert 27.08.13

11. Bakåsen AS, brev datert 06.08.2013 

 

Høringsuttalelser begrenset ettersyn

12.Buskerud Fylkeskommune (BFK) brev datert 02.03.2015

13.Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) brev datert 02.03.2015

14.Uttalelse fra Landbruk, brev datert 17.02.2015

15.Brev fra Statens vegvesen, Opprettholdelse av innsigelse. Brev datert 02.03.2015

16. Brev fra Fritz Egil Bogen, vurdering av atkomstløsning, datert 14.07.2015

17.Statens vegvesen, bekreftelse på trekking av innsigelse, brev datert 07.10.2015

 

 

Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

 Saksbehandler: Lars Lindstøl

tlf: 32 11 74 72
lar.lindstol@ringerike.kommune.no

Publisert
15.01.2016
Sist endret
08.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk