Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Kommunestyret vedtok 28.08.2014 områderegulering for Treklyngen. Planvedtaket kunngjøres herved iht. til plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist er 29.09.2014.

Planen omfatter det området som er vist på plankartet.


Klage
Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.  

 For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Saksdokumenter
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget, Storgata 13, 1.etasje, Hønefoss.

1. Saksprotokoll sluttbehandling i kommunestyret

2. Saksframlegg til sluttbehandling

Alle vedlegg til saksframlegget finner du her.

3. Plankart

4. Reguleringsbestemmelser

5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

6. Oppsummering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn

7. Saksframlegg 1. gangsbehandling

8. Saksprotokoll 1. gangsbehandling

Publisert
03.09.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk