Gå til innhold Gå til søk

Midtdeler Vik Botilrud Begrenset høring

I forbindelse med endring av planforslaget for etablering av midtdeler på E 16 fra Ringerikes grense til Botilrud defineres tiltaket planen tilrettelegger for som et rent trafikksikkerhetstiltak. Dette endrer tidligere vurderinger om støy.

Statens Vegvesen regulerer for etablering av midtdeler på E16 fra Botilrud til Ringerikes grense. Statens Vegvesen meldte oppstart av planarbeidet i mars 2012 og har selv lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Det opprinnelige planforslaget inneholdt utbedringer av dagens vei gjennom etablering av rundkjøringer til erstatning for dagens kryss. Kryssendringene er tatt ut som følge av krav fra Fylkesmannen da løsningene førte til betydelig beslag av dyrka mark.

Statens Vegvesen anser, på bakgrunn av endringene, tiltaket som et rent trafikksikkerhetstiltak. Vegvesenet mener derfor at krav om støyskjerming, i henhold til støyretningslinjene T-1442, ikke blir gjort gjeldende. Det vil derfor ikke bli gjennomført støytiltak som del av tiltaket.

Endringen av hvordan tiltaket defineres får konsekvenser for nærliggende boliger som anses så vesentlige at Ringerike kommune i samråd med Statens Vegvesen har valgt å sende nytt planforslag på en ny begrenset høring.

Uttalelser til planforslaget må sendes skriftlig innen 11.april 2014 til: Statens Vegvesen Region Sør, v/Ingvild Skaug, Pb 723, 4808 Arendal eller pr-epost: firmapost-sor@vegvesen.no

Uttalelser vil ikke bli besvart direkte, men vil bli tatt med i den videre behandlingen av planen og vil forelegges politikerene ved sluttbehandling av planforslaget.

Reguleringsplanforslaget:

Plankart

reguleringsbestemmelser

planbeskrivelse

støyrapport

 

Saksansvarlig Ringerike kommune
Lars Lindstøl
lars.torstensen.lindstol@ringerike.kommune.no
tlf: 32 11 74 72

Publisert
03.03.2014
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk