Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn av detaljregulering Midtdeler Vik Botilrud

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 og §12-10, blir forslag til reguleringsplan for midtdeler på E16 fra Ringerikes grense til Botilrud herved sent ut til høring, og lagt ut på offentlig ettersyn. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten p

I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak på E16 er det i Handlingsprogrammet for perioden 2010 – 13 avsatt noen midler. Det er foreslått en videreføring av dette i neste periode, 2014 – 17. Med bakgrunn i dette, og hensyn til at planer for de ulike strekningene har ulike prosesser, tilpasses utbyggingen av de ulike strekningene. Videre tas det hensyn til at det ikke bygges noe som må bygges om senere. De mindre, kortsiktige prosjektene vil alle kunne fungere selv etter at det kommer helt ny E16.

 

Uttalelser til planforslaget må sendes skriftlig innen 22.mars 2013 til Statens vegvesen Region Sør, v/ Ingvild Skaug, Pb 723, 4808 Arendal eller e-post firmapost-sor@vegvesen.no

Uttalelser vil ikke bli svart direkte, men vil bli tatt med i den videre planleggingen.

Tirsdag 26. februar vil det bli avholdt en åpen kontordag i tidsrommet kl. 1300 til kl.1530 hos Ringerike kommune. På kontordagen vil det ikke bli noen felles informasjon, men representanter fra Statens vegvesen være tilsted for å svare på spørsmål vedrørende prosjektet.

Reguleringsplanforslaget består av følgende deler:

Reguleringsplan kart

Reguleringsbestemmelser

 Planbeskrivelse

Tegningshefte vil være tilegnelig på vegvesen.no/vegprosjekter, samt i papir utgave hos Statens vegvesen og Ringerike kommune.

Etter uttalelsesfristen er ute, gjennomgås uttalelsene og planen endres eventuelt i forhold til disse.

Ringerike kommune vil som planmyndighet (jfr. § 12-12 i plan- og bygningsloven) vedta reguleringsplanen. Når planen er vedtatt, skal kommunen kunngjøre vedtaket. Registrerte grunneiere og andre som blir direkte berørt, blir tilskrevet med opplysninger om klageadgang.

Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for grunnerverv (jfr. § 12-4 i plan- og bygningsloven). Det vil bli utarbeidet mer detaljerte planer, som blir grunnlag for grunnerverv og anleggsarbeidene.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved Ingvild Skaug på tlf. 815 48 000 eller e-post ingvild.skaug@vegvesen.no

Publisert
08.02.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk