Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i formannskapet 21.10.2014 sak 176/14.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres et lysregulert gangfelt over Arnemannsveien. Arbeidet tar sikte på å stenge eksisterende undergang som går under Arnemannsveien. Foreslåtte reguleringsformål er kombinert formål bolig/forretning/kontor, kjøreveg, annen veggrunn grøntareal og sykkelfelt. Følger reguleringen kan tenkes å få for området er særlig knyttet til trafikksikkerhetsforhold og framtidig byutvikling. 

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no 10.01.2015.

Plankart i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale saksdokumenter, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. 

Planavgrensning

Saksframlegg

Protokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Trafikkanalyse

Publisert
31.10.2014
Sist endret
13.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk