Gå til innhold Gå til søk

Arnemannsveien – mulig regulering til planfri kryssing av vei og miljøgate

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for bygging av samferdselsanlegg og tilhørende teknisk infrastruktur. Området er i dag hovedsakelig regulert til veiformål med tilhørende fortau, og en undergang for myke trafikanter under Arnemannsveien.

Hensikten med planarbeidet er å finne løsninger som bidrar til en tilfredsstillende situasjon for bilister og ivaretakelse av trafikksikkerhet for myke trafikanter på tvers over Arnemannsveien. Det vil i planen bli vurdert om det skal opprettes et signalkryss som skiller myke trafikanter og biler i tid. Det vil i tillegg bli sett på mulighetene for fartsreduserende tiltak for å ivareta trafikksikkerhetsforhold.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til veiformål og senterområde.

 

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Forslagstiller for planen er Ringerike kommune og utførende konsulent er SG arkitekter/Asplan Viak på vegne av Tronrud Eiendom. Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss 26. august 2013.

Saksframlegg

Saksprotokoll

Oversendelsesbrev

Oversikskart

Kart - kommunale eiendommer 

Notat - kryssing i plan

Referat befaring 2009

Innsigelse 2009

Uttalelse fra rådet for funksjonshemmede

Publisert
22.06.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk