Gå til innhold Gå til søk

E16 Hønenkrysset - Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 28.05.2015, sak nr 78/15 0605_386 Detaljregulering "E16 HØNENKRYSSET". Planvedtaket kunngjøres herved iht. til plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist er 4.juli 2015.

 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

 

Fristen for å klage på vedtaket er 4.juli 2015.

 

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett

 

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget i rådhuset, Osloveien 1.


 

Saksdokumenter:

 Varslingsbrev

Vedtaksprotokoll

Saksframlegg

1. Plankart 0506_386, målestokk, merket "2.gangsbehandling"

2. Reguleringsbestemmelser, merket "2.gangsbehandling"

3. Planbeskrivelse datert 23.02.2015

4. Illustrasjonsplan

5. Illustrasjon av bevegelsesmønster myke trafikanter

6. Illustrasjon av terrengbehandling/beplantning

7. Sammendrag av høringsuttalelser

8. Notat myke trafikanter

9. Høringsforslaget; plankart*

10. Høringsforslaget planbeskrivelse med tilhørende bestemmelser*

11. Saksframlegg til politisk uttalelse, HMA.*

12. Saksprotokoll til politisk uttalelse, HMA 05.06.2014, sak 72/14*

13. Reguleringsplan nr 236, G/S Hønen - Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 (gjeldende/tidligere plan)*

14. Reguleringsplan nr 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995 (gjeldende/tidligere plan)*

15. Høringsuttalelser offentlig ettersyn ** Fylkesmannen i Buskerud 24.06.2014

Buskerud Fylkeskommune 25.06.2014

Ringerike kommune 26.06.2014

Ringvold Frukthage v/Petter Strande 23.06.2014

Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole,v/Fredrik C. Hildisch 15.05.2014

Johan Borgnes 30.04.2014

16. Høringsuttalelser begrenset ettersyn** Riksantikvaren 09.02.2015 Buskerud Fylkeskommune, 16.02.2015 Fylkesmannen i Buskerud, 19.02.2015 Ringerike kommune, 23.02.2015

17. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende bestemmelser.*

18. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.*

 Vedlegg merket * finnes på kommunens hjemmesider.

Vedlegg merket ** kan fås ved å kontakte saksbehandler.

Saksbehandler
Lars Lindstøl

Tlf: 32 11 74 72

E-post: lars.lindstol@ringerike.kommune.no

Publisert
12.06.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk